Bảng giá dịch vụ chuyển hàng từ Nhật về Việt Nam

273

Dịch vụ chuyển hàng từ Nhật về Việt Nam

Lưu ý: Các loại thuế bên phía Việt Nam phải đóng khi nhận hàng bao gôm: Tiền thuế nhập khẩu do Hải quan Việt Nam quy định với từng loại mặt hàng (Biểu thuế nhập khẩu) thuế VAT cho các mặt hàng bị tính thuế gồm 3 mức 0%, 5%, 10% ( Tìm kiếm thông tin chi tiết bằng cách xem Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP)

Dịch vụ EMS của Bưu điện Nhật

Chuyển đồ về Việt Nam qua dịch vụ EMS của bưu điện Nhật
Tính theo kg và chưa tính thuế tiêu thụ 8% ở Nhật
スクリーンショット 2017-01-25 12.15.47スクリーンショット 2017-01-25 12.16.26スクリーンショット 2017-01-25 12.16.35

Kuroneko Yamato

index_img_01

Tính theo kích cỡ thùng đồ và chưa tính 8% thuế tiêu thụ ở Nhật

Kích cỡ bì thư 950 JPY Tối đa 1kg
Size 60 2,050 JPY Tối đa 2kg
Size 80 3,450 JPY Tối đa 5kg
Size 100 6,450 JPY Tối đa 10kg
Size 120 10,950 JPY Tối đa 15kg
Size 140 14,950 JPY Tối đa 20kg
Size 160 18,950 JPY Tối đa 25kg

Cách tính size: tính tổng 3 chiều theo cm ra mức size (Ví dụ kích thước thùng đồ là 50x20x20 thì thuộc size 100)

DHL

Tìm địa chỉ các cửa hàng của DHL: Link
Bảng tính giá online và thời gian hàng đến(Nhập địa chỉ, chiều thùng hàng và cân nặng để tính thử):
http://dct.dhl.com/input.jsp?langId=en&originCCId=JP

Lưu ý: Thời gian chuyển cực nhanh