Thứ Sáu, Tháng Mười 19, 2018

[Từ vựng N1] Con người – Tính cách (性格 ・ 人柄)

Từ vựng nói về tính cách con người Trong bài này, chúng ta sẽ học từ vựng liên quan đến tính cách con người 1. 性格(せいかく):...

[Từ vựng N1] Phó từ – Bài 2: Những phó từ có cụm từ...

Những phó từ có cụm từ đi kèm cố định Ở bài trước chúng ta đã học phó từ chỉ mức độ, thời gian và...

[Từ vựng N1] Phó từ – Bài 1: Phó từ chỉ mức độ, thời...

Phó từ chỉ mức độ, thời gian, tần suất Trong bài này, chúng ta sẽ học những phó từ mà theo sau nó là những từ...