Thứ Sáu, Tháng Mười 19, 2018

Từ vựng tiếng Nhật N3 phần 2 (501-1000)

Từ vựng tiếng Nhật N3 phần 2 (501-1000) 360 Nhật Bản gửi đến bạn đọc những từ vựng hữu ích liên quan đến Từ...

Từ vựng tiếng Nhật N3 phần 1 (1-500)

Từ vựng tiếng Nhật N3 phần 1 (1-500) 360 Nhật Bản gửi đến bạn đọc những từ vựng hữu ích liên quan đến Từ vựng...

Tổng hợp ngữ pháp N3 (123 mẫu câu có giải nghĩa bằng tiếng Việt)

Tổng hợp ngữ pháp N3  Trọn bộ tổng hợp ngữ pháp N3 được biên soạn và tổng hợp dựa trên bộ sách “Nihongo Somatome N3”...