Thứ Sáu, Tháng Mười 19, 2018

Chính phủ Nhật Bản cho vay tín dụng hỗ trợ Giáo dục

Chính phủ Nhật Bản cho vay tín dụng hỗ trợ Giáo dục 360 Nhật Bản gửi đến bạn đọc những thông tin hữu ích liên...

Stress check chế độ bảo vệ quyền lợi người lao động tại Nhật

Stress check - chế độ bảo vệ quyền lợi người lao động 360 Nhật Bản gửi đến bạn đọc những thông tin hữu ích liên...

Chế độ quản lý ung thư toàn quốc tại Nhật Bản

Quản lý ung thư tại Nhật Bản 「全国がん登録」(đăng ký ung thư toàn quốc) là cơ chế mới để tập hợp, phân tích và quản lý...

Chế độ quản lý mới thông qua “My Number” tại Nhật Bản

Thẻ My Number Nhật Bản đang chuẩn bị áp dụng hình thức quản lý hành chính bằng hệ thống " Thẻ My number" (con số...

Nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xe đạp khi sinh sống tại Nhật Bản

Nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xe đạp khi sinh sống tại Nhật Bản 360 Nhật Bản gửi đến bạn đọc những thông tin hữu...

Thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản

Thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản 360 Nhật Bản gửi đến bạn đọc những thông tin hữu ích liên quan đến Thuế thu nhập...

Bảo hiểm y tế và việc khám bệnh tại Nhật Bản

Bảo hiểm y tế và việc khám bệnh tại Nhật Bản 360 Nhật Bản gửi đến bạn đọc những thông tin hữu ích liên quan...