Tài liệu N4 & N5

Chuyên mục tổng hợp tài liệu ôn thi JLPT N4 và JLPT N5 của 360 Nhật Bản! Tài liệu bao gồm: JLPT N4: Ngữ pháp N4, Từ Vựng N4, Kanji N4. JLPT N5: Ngữ pháp N5, Từ Vựng N5, Kanji N5. Chúc các bạn ôn thi thật tốt nhé!